დაბეჭდვა

სერვისი

ჩვენი   საქმიანობა:

კომპანია    „ბკმედი”-ს   „პროდუქტთა    მოძიებისა    და    შეფასების    საექსპერტო   ჯგუფი”-ს   მიერ  მოძიებულ   და   შეფასებულ   პროდუქტთა   საქართველოში   იმპორტირების   შემდგომ ,  კომპანია   „ ბკმედი“   ახორციელებს   ხსენებულ   პროდუქტთა   მარკეტინგს,  რაც   გამოიხატება   შემდეგნაირად:

პროდუქტთა   პრომოცია:   ხორციელდება    კომპანია  „ბკმედი“ –ს  სამედიცინო    წარმომადგენლების      მეშვეობით  ექიმ–სპეციალისტებთან,  ოჯახის   ექიმებთან,   ფარმაცევტებთან,  (თბილისსა   და   რეგიონებში) 

პროდუქტთა   პრეზენტაცია:  ხორციელდება   პროდუქტ  მენეჯერთა  მეშვეობით   სამედიცინო      დაწესებულებებში,  აფთიაქებში  (თბილისსა  და   რეგიონებში). 

გასვლები   საქართველოს   რეგიონებში:

    • პროდუქტთა   პრეზენტაციის   მიზნით.
    • სამედიციინო    წარმომადგენლების   თეორიული   ცოდნის   ამაღლების  მიზნით.
  
 „მრგვალი   მაგიდის აქციათა  მოწყბა  პროდუქტ   მენეჯერების  მეშვეობით    (თბილისსა  და  რეგიონებში).

    სარეკლამო  ღონისძიებების  ორგანიზება,  კ ერძოდ:   სატელევიზიო სარეკლამო    რგოლები,    ჟურნალ–გაზეთებში   რეკლამირება,  პროდუქტთა პრომოციისთვის    საჭირო    ბუკლეტების,   პლაკატებისა  და  სხვა  პრომო   მასალების    დამზადება –– მარკეტინგისა    და   გაყიდვების,  პროდუქტ   მენეჯერთა   მეშვეობით  (თბილისსა  და  რეგიონებში.)

პროდუქტთა  პოპულარიზაცია  მოსახლეობაში  (ოტს  პროდუქტთა შემთხვევაში) :  სარეკლამო   პლაკატების   და  ბანერების   განლაგება  საზოგადოებრივი  თავშეყრის   ადგილებში.


     ფარმაცევტულ    პროდუქტთა    საქართველოში    იმპორტიორ     ნებისმიერ  სხვა    კომპანიას ,  შეუძლია    შეკვეთის    საფუძველზე    ისარგებლოს  კომპანია   „ბკმედი“–ს    მიერ     განხორციელებული    მარკეტინგული    სერვისით.