დაბეჭდვა

პარტნიორები

კომპანია   “ბკ–მედის”   დამფუძნებელთა   ჯგუფის,   მისი   მენეჯმენტისა   და თანამშრომელთა   პროფესიონალიზმი ,   ენერგიულობა   და   კეთილსინდისიერება  არის   გარანტი   ჩვენს   მომავალ   პარტნიორებთან   ურთიერთმომგებიანი  ბიზნესის წარმოებისა .